Зелени Мотиви

Рециклиране на пластмаса и екологични обучения

Замърсяването с пластмаса е един от най-натежалите проблеми на нашето поколение!

До 2015 година, човечеството е произвело 7.8 милиярда тона пластмаса под формата на всеобразни продукти, материали и опаковки.

Често те биват изхвърляни преди изчерпването на полезността им, което създава нарастващи проблеми за всички форми на живот, включително човека.

По-голямата част от произведената пластмаса все още съществува на Земята. Този ресурс отново може да бъде полезен! 

Зелени Мотиви експериментира с технологии за рециклиране на пластмаса и прави обучения за екологично уползотворяване на Земните ресурси.

 

Как се рециклира пластмасата

Видео от процеса
Пускане на видеото

Работилницата на Зелени Мотиви

Посредством отворените технологии на Precious Plastic, създадохме собствени машини за реицклиране на пластмасови отпадъци. Разгледайте отдолу.

Шредер

Машина за мелене на пластмасови отпадъци и добиване на суровина.

Шприц

Машина за инжектиране под налягане на стопена пластмаса в матрица.

Екструдер

Машина за произвеждане на непрекъсната нишка от стопена пластмаса.

Преса

Машина са пресоване на разтопена пластмаса и получаване на заготовки.

Нашите изделия

Всеки ден работим по нови идеи как да рециклираме пластмасовия отпадък в полезни и красиви продукти.

Как да се включиш?

Промяната започва с теб! Има десетки начини да дадеш своя принос в борбата със замърсяването с пластмаса. 

Ето някои от тях:

Намали еднократната употреба на пластмаса
Бъди отговорен към собствения си отпадък
Разпространявай и подкрепяй каузите за рециклиране
Изчисти и дари своята пластмаса за да я рециклираме
Стани част от Зелени мотиви

Блог за рециклиране

Научите повече за пластмасата – какви видове бива тя, как може да се рециклира и какви ефекти оказват нейното производство и консумация на околната среда и човешкия живот.

Прочете последните статии на Зелени Мотиви отдолу.

Нашите партньори

Технически Университет Варна предостави помещението в което се намира работилницата на Зелени Мотиви и продължава да покрепя нашата дейност.
Технически Университет Варна
катедра МТМ
Благодарни сме на Precious Plastic чийто философия, методи и технологии станаха основа за създаването нашата работилница.
Precious Plastic
Global community

Да поговорим повече за пластмасата!

Една от нашите мисии е да информираме обществото за важността от рециклирането и въвеждането на кръгова икономика, чрез екологично образование на младежи и деца, демонстрации и обучения. 

Имате идея? Свържете се с нас!