Зелени Мотиви

Рециклиране на пластмаса и екологични обучения

Замърсяването с пластмаса е навсякъде около нас!

До 2015 година, човечеството е произвело 7.8 милиарда тона пластмаса под формата на всякакви продукти, материали и опаковки.

Често те биват изхвърляни преди изчерпването на полезността им, което създава нарастващи проблеми за всички форми на живот, включително човека.

По-голямата част от произведената пластмаса все още съществува на Земята. Този ресурс отново може да бъде полезен! 

Зелени Мотиви експериментира с технологии за рециклиране на пластмаса и прави обучения за екологично оползотворяване на Земните ресурси.

 

Как рециклираме пластмасата

Видео от процеса
Play Video

Работилницата на Зелени Мотиви

Посредством достъпните за всички технологии на Precious Plastic, построихме собствени машини за рецклиране на пластмаса. Стремежът ни е от пластмасата за еднократна употреба да направим продукти за дълго ползване.

Ето с какви машини разполагаме.

Шредер

Мели пластмасовите отпадъци за добиване на суровина - чипс.

Шприц

Разтопява и инжектира под налягане стопената пластмаса в матрица.

Екструдер

Прави непрекъснат поток от стопена пластмаса под формата на нишка.

Преса

Пресова разтопената пластмаса в калъпи или на листи.

Нашите изделия

Всеки ден работим по нови идеи как да рециклираме пластмасовия отпадък в полезни и красиви продукти.

Как да се включиш?

Промяната започва с теб!

Има десетки начини да дадеш своя принос в борбата със замърсяването с пластмаса. 

Ето някои от тях:

Намали еднократната употреба на пластмаса
Изхвърляй разделно
Разпространявай и подкрепяй каузите за рециклиране
Дари своята пластмаса за да я рециклираме
Стани част от Зелени мотиви

Дарете ни капачките си!

Блог за рециклиране

Научите повече за пластмасата – какви видове бива тя, как може да се рециклира и какви ефекти оказват нейното производство и консумация на околната среда и човешкия живот.

Прочете последните статии на Зелени Мотиви отдолу.

Нашите партньори

Технически Университет Варна предостави помещението в което се намира работилницата на Зелени Мотиви и продължава да покрепя нашата дейност.
 
Ние сме последователи на световното движение Precious Plastic, чийто философия, методи и технологии станаха основа за създаването нашата работилница.
Община Варна подкрепи нашата инициатива, чрез проектите ни "Зелени мотиви" през 2020 г. и "Ре-ре-рециклирай" през 2019 г., финансирани по програма "Младежки проекти".

Да поговорим повече за пластмасата!

Една от нашите мисии е да информираме обществото за важността от рециклирането и въвеждането на кръгова икономика, чрез екологично образование на младежи и деца, демонстрации и обучения. 

Имате идея? Свържете се с нас!