Зелени Мотиви

Рaботилница за рециклиране на пластмаса и екологични обучения

Замърсяването с пластмаса е навсякъде около нас!

До 2015 година, човечеството е произвело 7.8 милиарда тона пластмаса под формата на всякакви продукти, материали и опаковки.

Често те биват изхвърляни преди изчерпването на полезността им, което създава нарастващи проблеми за всички форми на живот, включително човека.

По-голямата част от произведената пластмаса все още съществува на Земята. Този ресурс отново може да бъде полезен! 

Зелени Мотиви експериментира с технологии за рециклиране на пластмаса и прави обучения за екологично оползотворяване на Земните ресурси.

 

Как рециклираме пластмасата

Видео от процеса
Play Video

Работилницата на Зелени Мотиви

Чрез open source проекта Precious Plastic и техните технологии създадохме нашите машини за рециклиране. Стремим се към оползотворяване на пластмасата за еднократна употреба, като я превръщаме
в продукти за ново и дълго ползване.

Ето с какви машини разполагаме:

Шредер

Смила пластмасовите отпадъци за добиване на суровина - чипс.

Шприц

Разтопява и инжектира под налягане стопената пластмаса в матрица.

Екструдер

Прави непрекъснат поток от стопена пластмаса под формата на нишка.

Преса

Пресова разтопената пластмаса в калъпи или на листи.

Нашите изделия

Всеки ден работим по нови идеи как да рециклираме пластмасовия отпадък в интересни и полезни продукти.

Как да се включиш?

Промяната започва с теб!

Има десетки начини да дадеш своя принос в борбата със замърсяването с пластмаса. 
Някои от тях са:

Намали еднократната употреба на пластмаса
Изхвърляй разделно
Подкрепяй и разпространявай каузите за рециклиране
Дари своята пластмаса, за да я рециклираме
Стани част от Зелени мотиви

Дарете ни капачките си!

Блог за рециклиране

Научете повече за пластмасата – какви видове бива тя, как може да се рециклира и какви ефекти оказват нейното производство и консумация на околната среда и човешкия живот.

Прочете последните статии на Зелени Мотиви отдолу.

Нашите партньори

Технически Университет Варна предостави помещението, в което се намира работилницата на Зелени Мотиви и продължава да подкрепя нашата дейност.
 
Ние сме последователи на световното движение Precious Plastic, чиито философия, методи и технологии станаха основа за създаването на нашата работилница.
Община Варна подкрепи нашата инициатива чрез проектите ни "Зелени мотиви" през 2020 г. и "Ре-ре-рециклирай" през 2019 г., финансирани по програма "Младежки проекти".

Да поговорим повече за пластмасата!

Една от нашите мисии е да информираме обществото за важността на рециклирането и въвеждането на кръгова икономика чрез екологично образование на деца и младежи, демонстрации и обучения. 

Имате идея? Свържете се с нас!